Vi har flyttet

Se vår nye sider her:
http://www.meetup.com/LeanCoffeeOslo/

(We have moved, please check out our new site.)

Advertisements

Vi treffes annenhver uke!

Vi skriver ikke lenger oppsummering fra møtene, men vi treffes fremdeles annenhver uke. Hold deg oppdatert på Twitter, hashtag:
#leancoffeeoslo

Bli med du også!

Lean Coffee 2012-07-05

Vi tar sommeravslutningen for Lean Coffee Oslo, så vi avviker fra vanlig tid og sted.

Tid: Torsdag 5. juli, 1545-1800 («Kom når du kan, gå når du må…»)
Sted: Café Skansen (ute)

Lean Coffee 2012-06-21

En liten forsamling bestående av Tom, Øyvind, Anette og Jørn diskuterte følgende tema:

 • Hvordan selge inn «Lean rådgivning» til kunder?
 • Et kryssfunksjonelt team etableres i parallell til et dagens tradisjonelle silo-orienterte modellen. Hvordan måle effekten av det kryssfunksjonelle teamet sammenlignet med den eksisterende modellen? (Reduksjon i lead time kom opp som sentralt tema.)

Lean Coffee 2012-06-07

Veldig mange interessante tema kom opp denne gangen, i en liten forsamling bestående av Ketil, Anders og Jørn. Disse to temaene ble diskutert nærmere:

 • De største utfordingene med smidig i dag (bl.a. ment som innspill til smidig-konferansen)
 • Hvordan lære folk som kommer rett fra skolen smidig

Neste møte: Torsdag 21. juni, 0800-0930 («Kom når du kan, gå når du må…»)

Lean Coffee 2012-05-24

Dagens tema ble tildels preget av at vi var så heldige å være representert med Yvonne og Jens fra FINN.no, i tillegg til at Geir, Tom, Ketil og Jørn var der.

Tema som ble behandlet:

 • Idé-«forvaltning»:
  • Flere steder følger man produkteierne som har et helt klart mål
  • Fanger man opp ideer fra interne og eksterne bør det gis «cred», men dette er vanskelig å balansere tatt i betraktning at punktet ovenfor også ofte er gjeldende.
  • Alternativ: Ha Lean startup i bakhodet ved å hele tiden fokusere på å validere en hypotese, fremfor å generere nye ideer.
  • Helt spesielle ideer kan kanskje foredles i egne spinoff-selskaper, spesielt når de går på tvers av merkevaren.
 • Lean og Lean Management – er overproduksjon av ideer «waste»?
  • Det er forskjell mellom Lean manufacturing og Lean product development. Innen tradisjonell produksjon bør man forsøke å redusere waste ved hjelp av kontinuerlig forbedring. Hva som kan defineres som waste innen produktutvikling og innovasjon er ikke like tydelig siden dette krever «tid til å tenke» og at mange ideer må ofte til for å komme frem til den ene ideen som er levedyktig.
  • Kaizen vs. Kaikaku: Kaizen fokuserer på de små forbedringene og er alltid nyttig å fokusere på. Kaikaku er forbedring i større steg og kan gjerne realiseres vha. et prosjekt (men innad i prosjektet benyttes igjen kaizen). Kaikaku er en mulig løsning når noe er disruptivt, f.eks. når en helt ny forretningsmodell er nødvendig.

Lean Coffee 2012-05-10

Hele 8 personer møtte opp på Lean Coffee Oslo denne gangen – og dette var all-time-high! Ingrid, Tom, Anders, Ketil, Vegard, Jørn, NN? og Simen.

Tema for dagen var:

 • Hvordan «bevise» at produkt er levedyktig med minimalt med ressurser tilgjengelig
 • Hvordan håndtere krav til dokumentasjon og fremdrift i en «vannfallsorganisasjon», som ikke henger sammen med kravene om å drive smidig utvikling.